سامانه آموزش مجازی (نرم افزار lms)

LMS  مخفف عبارت Learning Management System می باشد که به معنای سیستم مدیریت یادگیری می‌باشد. در حقیقیت تمامی کارهای مربوط به آموزش و یادگیری سازمانی در یک سیستم یا نرم افزار lms مدیریت می‌شوند.

مدیریت سایت در سیستم lms آنیموز

نرم افزار lms
امکان اطلاع رسانی در نرم افزار lms

تقویم در نرم افزار lms آنیموز

ایجاد دروس و آزمون ها در نرم افزار lms

ایجاد دورس و آزمون در نرم افزار lms
تنظیمات برگزاری آزمون در نرم افزار lms

برگزاری آزمون در نرم افزار آموزش مجازی lms

نتایج آزمون

برگزاری آزمون در نرم افزار lms
تنظیمات نمرات در نرم افزار lms

نمرات