سامانه آموزش مجازی (نرم افزار lms)

LMS  مخفف عبارت Learning Management System می باشد که به معنای سیستم مدیریت یادگیری می‌باشد. در حقیقیت تمامی کارهای مربوط به آموزش و یادگیری سازمانی در یک سیستم یا نرم افزار lms مدیریت می‌شوند.

مدیریت سایت در سیستم lms آنیموز

مدیریت دروس – تقویم – فایل ها و …

طراحی ریسپانسیو برای موبایل و کاربر پسند بودن

امکان ارائه گزارش و ارزیابی

محتوای سامانه به صورت ترکیبی از PDF، پاورپوینت، فایل‌های صوتی و تصویری و …

ایجاد کاربران به همراه تعریف سطح دسترسی

ویرایش کلی صفحه نمایش اصلی

نمایش کاربران حاضر

 

نرم افزار lms
امکان اطلاع رسانی در نرم افزار lms

تقویم در نرم افزار lms آنیموز

مدیریت دروس – تقویم – فایل ها و …

ویرایش کلی صفحه نمایش اصلی

طراحی ریسپانسیو برای موبایل و کاربر پسند بودن

امکان ارائه گزارش و ارزیابی

ایجاد کاربران به همراه تعریف سطح دسترسی

محتوای سامانه به صورت ترکیبی از PDF، پاورپوینت، فایل‌های صوتی و تصویری و …

ایجاد دروس و آزمون ها در نرم افزار lms

نام درس – طبقه درسی – تاریخ شروع – تاریخ پایان – کد درس – اضافه کردن فایل ها – تغییرنام 

امکان قراردادن فایل منابع درسی برای تمام دانشجویان ترم جاری درس مورد ارائه

امکان تعریف تکلیف و تحویل آن به صورت الکترونیکی و با امکان محدود نمودن زمان تحویل

امکان قراردادن اطلاعیه در خصوص مسائل درسی

امکان ارسال پیغام به دانشجویان درس مربوطه

ایجاد کوییز ها و آزمون ها

ایجاد دورس و آزمون در نرم افزار lms
تنظیمات برگزاری آزمون در نرم افزار lms

برگزاری آزمون در نرم افزار آموزش مجازی lms

ایجاد شرط برای شرکت در آزمون

تعیین تعداد دفعات مجاز آزمون

تعیین بازه زمانی پاسخگویی به آزمون

تعیین مدت زمان آزمون

ایجاد کاربران به همراه تعریف سطح دسترسی

تعیین رفتار سامانه با کاربرانی که در زمان مقرر آزمون را به پایان نمی‌رسانند

تعیین شیوه نمره دهی برای پاسخگویی متعدد (حداکثر، میانگین، آخرین نمره)

تعیین تصادفی بودن یا نبودن ترتیب سوالات آزمون

تعیین تعداد سؤالات قابل نمایش در هر صفحه

تعیین امکان یا عدم امکان بازگشت به سؤال قبلی و تغییر پاسخ

تعیین تصادفی بودن یا نبودن ترتیب گزینه‌های سؤالات

تعیین بازخوردها در مراحل مختلف برگزاری (شروع، حین آزمون و پایان) مانند گزینه صحیح سؤال، نمره

نتایج آزمون

امکان مشاهده نمره، زمان شروع، پایان و مدت زمان پاسخ‌دهی هر کاربر 

امکان مشاهده پاسخ‌های هر کاربر به هر سؤال

امکان مشاهده و ساخت گزارش‌های آماری از نمرات کاربران

امکان دریافت اطلاعات فوق در قالب خروجی Excel

برگزاری آزمون در نرم افزار lms
تنظیمات نمرات در نرم افزار lms

نمرات

ایجاد بارم بندی و گزارش گیری نمرات – صدور کارنامه

تعیین بازخوردها در مراحل مختلف برگزاری (شروع، حین آزمون و پایان) مانند گزینه صحیح سؤال، نمره